James Gardner: Home > Work > Code > ErrorDocument > 0.2.0 > API Documentation

ErrorDocument v0.2.0 documentation

API Documentation

Error documents service

errordocument.errorDocumentService(render=None)
errordocument.make_renderer(name, tempate_name='template')
James Gardner: Home > Work > Code > ErrorDocument > 0.2.0 > API Documentation